sample

Tele5 partnerem telewizyjnym Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".

Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą" jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą" jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Jej misję wspiera i promuje Beata Tyszkiewicz jako przewodnicząca Rady Programowej Fundacji.

Fundacja posiada ponad 23 000 podopiecznych - są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi.Pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom z całego kraju. Najczęściej pochodzą one z ubogich rodzin.

Fundacja zapewnia podopiecznym bezpłatną rehabilitację w Ośrodkach AMICUS i BIOMICUS oraz zakwaterowanie dla dziecka i jego rodzica w hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych podczas turnusu.

Telewizja Tele5 wspiera działania Fundacji poprzez emisję w 2014 roku spotów reklamowych Fundacji.

więcejzwiń
sample

Tele5 i Polonia1 wspiera kampanię "SM - Walcz o siebie!"

Drugi rok z rzędu stacja Tele5 i Polonia1 wspiera, poprzez emisję spotów, kampanię „SM - WALCZ O SIEBIE". Druga edycja akcji ma na celu pokazanie, że pacjenci z SM mogą realizować życiowe plany i marzenia, nie koncentrować swojego życia na chorobie, jeśli od samego początku mają dostęp do właściwej terapii i rehabilitacji.

Celem ogólnopolskiej kampanii „SM - WALCZ O SIEBIE" jest zbudowanie świadomości, że właściwe leczenie i specjalistyczna rehabilitacja rozpoczęte na wczesnym etapie choroby, coraz częściej dają szanse na w pełni normalne funkcjonowanie.więcejzwiń
sample

Relacja z Ford Kite Cup 2013 w Water Planet

Sezon kite'owy w pełni. Już niedługo na antenie stacji Water Planet oraz w internecie udostępniona zostanie relacja z zawodów Ford Kite 2013, które odbyły się w Chałupach oraz w Rewie. 12-14 lipca udajemy się do Łeby. Sezon zamkniemy zawodami o Mistrzostwo Polski w Jastarni (15-18 sierpnia).

więcejzwiń
sample

Tele5 i Polonia1 patronem medialnym kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.

Aż 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych powodują nieostrożni kierowcy. Dlatego PKP Polskie Linie Kolejowe ruszają z kolejną edycją kampanii społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei w Polsce. Działaniami prowadzonymi równocześnie w 23 miastach w kraju zarządca infrastruktury rozpoczyna ogólnokrajową akcję na rzecz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych: Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!".

W Polsce jest ponad 13 800 przejazdów kolejowych na których dochodzi rocznie do blisko 250 wypadków z udziałem pojazdów, w których ginie średnio 38 osób, a 80 odnosi ciężkie obrażenia. Przyczyną tych zdarzeń jest zignorowanie przepisów o ruchu drogowym i próba pokonania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem mimo znaków „Stop" i sygnalizacji ostrzegawczej, omijanie zamkniętych półrogatek, a nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami. Drugi problem stanowią osoby poruszające się po torach lub przechodzące przez nie w miejscach niedozwolonych, co jest przyczyną blisko 300 wypadków rocznie. Obie kategorie zdarzeń odpowiadają za blisko 80 % wypadków na kolei i prawie 100% ofiar. Każde tego typu zdarzenie obok podstawowego wymiaru jakim jest tragedia poszkodowanych i ich rodzin, przynosi szereg negatywnych kosztów dla społeczeństwa i gospodarki. Koszty strat moralnych, cierpienia i utraty bliskich trudno oszacować. Pozostałe, wg wyliczeń np. Banku Światowego są gigantyczne. Wśród nich są koszty wypłaty odszkodowań, działania służb ratunkowych, leczenia i rehabilitacji rannych oraz utraty PKB, nie wytworzonego przez osobę, która zginęła. Eksperci szacują koszt nagłej śmierci jednej osoby na ponad 2 mln zł. W rezultacie wypadku na przejeździe lub potrącenia pieszego, przeciętne ograniczenie ruchu wynosi ponad 5 godzin - niezbędne dla czynności procesowych prowadzonych przez prokuraturę oraz usunięcie pojazdów, zaś opóźnienia spowodowane pojedynczym zdarzeniem mogą dotyczyć nawet kilkunastu pociągów towarowych i pasażerskich.

więcejzwiń
sample

Startuje kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „REAGUJ. MASZ PRAWO”

TELE5 I POLONIA1 WSPIERA KAMPANIĘ „REAGUJ. MASZ PRAWO”

Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich. Mając na uwadze dobro dzieci oraz częste wypadki niereagowania dorosłych na krzywdę dzieci oraz stosowania przemocy wobec najmłodszych Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podjął decyzję o uruchomieniu kampanii społecznej, która ma na celu zmianę postaw społecznych wśród osób dorosłych.

Przeprowadzone, na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, przez TNS OBOP w 2012 roku badania pokazują, że jedna trzeci a badanych uważa, iż nie powinni się wtrąca ć w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%). Reasumując, niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałaby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czując się „uprawnionym" do tego. Powodem braku gotowości do działania u niemal jednej czwartej badanych (23%) okazał się być strach. Z badań wynika jednak, że społeczeństwo odczuwa wyraźną potrzebę reagowania na krzywdę dziecka.

Działania te są jednak mało zdecydowane, w konsekwencji nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Spośród wszystkich badanych jedynie połowa wykazała gotowość do zgłoszenia sytuacji dowolnej instytucji zajmującej się problemem stosowania przemocy wobec dziecka.

więcejzwiń